Author: 46354410

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI   Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest postępowaniem sądowym wszczynanym na wniosek uprawnionego podmiotu, którego celem jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu możliwym do osiągnięcia, a jednocześnie, jeśli to możliwe, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie