Oferta

Oferta usług prawnych

Poniżej prezentujemy Państwo szczegółową ofertę usług prawnych jakie zapewnia nasza kancelaria prawna.

Usługi prawne w Nowym Sączu

 

Główne usługi prawne kancelarii to w szczególności:

Prawo cywilne

Zajmujemy się m.in. dochodzeniem należności odszkodowań w tym głównie medycznych i komunikacyjnych [o kancelarii],, windykacją wierzytelności, podziałem majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie, sprawami dotyczących najmu i dzierżawy, obejmującymi tematykę własności nieruchomości, ochrony dóbr osobistych.

Prawo spadkowe

Prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, jak i o dział spadku i zniesienie współwłasności. W ramach świadczonych usług udzielamy również porad prawnych w zakresie dotyczącym dziedziczenia i sporządzania testamentów. Zajmujemy się również sprawami o zachowek.

 

Prawo autorskie

Zapewniamy kompleksowe doradztwo m.in.: w zakresie zapewnienia ochrony prawnej przy przenoszeniu autorskich praw majątkowych, udzielania licencji na korzystanie z utworów, opracowywanie umów o dzieło itd. Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych, praw pokrewnych (w tym praw artystów wykonawców). Sporządzamy i opiniujemy umowy wydawnicze oraz inne umowy przenoszące prawa do utworów lub upoważniające do korzystania z utworów, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o ochronę praw własności intelektualnej.

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej, rejestrowaniu i przekształcaniu spółek, opracowanie dokumentacji dla stowarzyszeń i fundacji. Opracowujemy projekty umów oraz opinie prawne związane ze skutkami realizacji zobowiązań umownych. Zajmujemy się również windykacją należności. Nasi specjaliści od prowadzenia procesów sądowych mają niezbędne doświadczenie w dochodzeniu zaległości od dłużników, co pozwala na szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Prawo administracyjne

Sporządzamy wnioski, podania, skargi, zażalenia, dajemy wsparcie w postępowaniach przed urzędami.

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenia należności ze stosunku pracy oraz odszkodowań w związku z  naruszeniem praw pracowniczych.

Nieruchomości

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu wieczysto-księgowym, a także w sporach sądowych: o zasiedzenie nieruchomości, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności, ustanowienie i zniesienie służebności.

Sporządzamy umowy

W ramach świadczonych usług dla naszych Klientów przygotowujemy umowy znajdujące zastosowanie w obrocie gospodarczym, takie jak np. sprzedaż, najem, leasing, franchising, przeniesienie praw autorskich, umowa przelewu wierzytelności, przejęcie długu, umowa o roboty budowlane itd. Sporządzając umowy, odpowiednio zabezpieczamy interesy Klienta.

Prawo rodzinne

Jest to najobszerniejszy zakres działania kancelarii prawnej. Stanowi naszą specjalność zapraszamy po więcej informacji do zakładki Specjalizacje.

Specjalizacje kancelarii

 Kancelaria prawnicza specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach rozwodowych.

Sprawy o rozwód są trudne, wiążą się z licznymi emocjami. Bywa tak, że Klient nie jest w stanie sam zmierzyć się z problemami życiowymi. Istnieje potrzeba wysłuchania osobistych szczegółów z życia rodzinnego, a to wymaga taktu i trafnej oceny istoty problemu.

Praktyka pokazuje, że niewielu małżonków ma pełną świadomość skutków rozwodu. Informacje zawarte w Internecie są ogólne i nie zawsze oparte na doświadczeniu procesowym, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnej. Nieprzemyślane decyzje, jakie zapadają w czasie procesu rozwodowego, mogą komplikować późniejsze sytuacje związane z władzą rodzicielską, kontaktami, alimentami itd.

 Bazując na doświadczeniu w reprezentacji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, oferujemy m.in.:

 • możliwość uzyskania indywidualnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego,
 • pełną reprezentację w sprawach o rozwód,
 • przygotowanie projektu pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew o rozwód lub innych pism procesowych i poza sądowych.

Każdy rozwód jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Należy wskazać Klientowi słuszną drogę, biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo dzieci i rozsądne regulacje spraw majątkowych. Poważne konsekwencje rozwodu nie mogą zaskoczyć Klienta nad tym czuwa radca prawny.

W trakcie pierwszego spotkania z Klientem:

 • pomagamy zebrać komplet informacji niezbędnych do wszczęcia sprawy o rozwód,
 • wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty orzeczenia rozwodu oraz różnice między sprawą o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,
 • przekazujemy informacje odnośnie do władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów, oraz spraw majątkowych,
 • ustalamy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu),
 • przedstawiamy możliwe warianty postępowania w sprawach majątkowych, czy dotyczących dzieci,
 • gdy jest to możliwe i oczekiwane przez Klienta, pomagamy wypracować i wynegocjować porozumienie (przed lub w trakcie sprawy o rozwód),
 • jeśli zachodzi taka konieczność, prowadzimy mediacje między stronami.

Podejmujemy się prowadzenia spraw toczących się w całej Małopolsce, przede wszystkim w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Krynicy, Muszynie i Piwnicznej – Zdroju.

Klienci indywidualni

Sprawy przyjmujemy od Klientów indywidualnych, zapewniając kompleksową pomoc prawną, w tym:

 • udzielamy ustnych i pisemnych porad prawych oraz konsultacji,
 • reprezentujemy klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi, sporządzamy niezbędne w tym zakresie pisma, w szczególności pozwy, podania, wnioski, środki odwoławcze,
 • opracowujemy propozycje właściwych rozwiązań prawnych,
 • sporządzamy opinie prawne i ekspertyzy w zakresie problematyki prawnej,
 • przygotowujemy pisma procesowe,
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji,
 • przygotowujemy dokumenty prawne, w tym statuty, regulaminy,
 • sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów dla przedsiębiorców i osób fizycznych,
 • pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej w formie spółek oraz w organizowaniu stowarzyszeń, fundacji itd.

Klienci biznesowi

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną spółkom prawa handlowego i innym podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym. Oferujemy wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Klientom biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną.

W ramach stałej kompleksowej obsługi prawnej oferujemy:

 • porady prawne oraz konsultacje,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowanie i analizę umów, pism, regulaminów,
 • reprezentację klientów przed wszystkimi urzędami i sądami wszystkich instancji.

Honorarium za pomoc prawną ustalane jest indywidualnie, przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych w sposób jasny i przejrzysty. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia zawiłości powierzonej sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywalnej długości trwania postępowania.