konsument

Przedsiębiorca traktowany jako konsument

Przedsiębiorca traktowany jako konsument

Przedsiębiorca traktowany jako konsument Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym konsumentem, w myśl art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, jest osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem przedsiębiorca, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący czynności